Wzór odstąpienia od umowy

................................................                                              ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Szlachetna Fotografia

ul Świętojańska 100/6

81-388 Gdynia

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów